Tutku Buzağı Yemi
Buzağı Yemleri

Tutku Buzağı Yemi

Uygun Fiyat

1 ADET = 50 KG

Special Price 220.00₺

Regular Price:

1 ADET = 50 KG

KULLANMA ŞEKLİ
Buzağılar 61 günlük olduklarında TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ’ne geçilmelidir. Buzağı büyütme yemi ile beslemeye buzağılar 180 günlük oluncaya kadar sürdürülmelidir.

TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ herhangi bir ilave yeme gerek duyulmaksızın buzağıların önünde serbest bir biçimde bulundurulmalıdır.
Buzağıların önünde temiz ve taze bir su istediği kadar içebileceği şekilde sürekli bulundurulmalıdır.
Buzağı büyütme yeminin verildiği buzağılarda kaba yem olarak orta ya da iyi kaliteli yonca ya da çayır kuru otları kullanılmalıdır. Su bakımından zengin mısır silajı, pancar posası gibi yemler işkembede yer kaplayacağından ve de bu yaştaki buzağılar tarafından tam olarak değerlendirilemediğinden kullanılmamalıdır. Yine saman gibi kötü kaliteli yemlerin bu dönemde kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Eğer TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME yemine yeni başlıyorsanız, buzağılar yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

KULLANMA ALANLARI

Süt veya mamadan kesilmiş buzağıların beslenmesinde kullanılır.

Dişi buzağılara 6 aylık, erkek buzağılara ise 350 kg. canlı ağırlığa ulaşana kadar verildiğinde yüksek gelişim sağlar.


FAYDALARI
Süratli canlı ağırlık artışı sağlar.
Tüketimi kolaydır.
Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır. class
 

Bu program elinizdeki mevcut tahıl ve kaba yemlere göre değişik şekillerde düzenlenebilir.